Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Identifizierungsdaten

Dokumentation der personenbezogene Daten, die über die Lernplattform Moodle erfasst und gespeichert werden.


Amaç

Lernplattform Moodle

elektronisch unterstützte Bildungsmaßnahmen (E-Learning und Blended-Learning) Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich während der Teilnahme an moodle-basierten Kursen verarbeitet und nur zweckgebunden zur Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung im Rahmen des Unterrichts bzw. der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung genutzt.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
Kamu görevi (GDPR Madde 6.1 (e)) Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olması
Meşru menfaatler (GDPR Madde 6.1 (f)) Veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlükleri tarafından bu menfaatlerin geçersiz kılınması haricinde, kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru menfaatler için, özellikle verilerin korunması için veri işleme gereklidir. konu bir çocuk

Kullanıcılar

Kategori

Identifizierungsdaten

Dokumentation der personenbezogene Daten, die über die Lernplattform Moodle erfasst und gespeichert werden.


Amaç

Lernplattform Moodle

elektronisch unterstützte Bildungsmaßnahmen (E-Learning und Blended-Learning) Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich während der Teilnahme an moodle-basierten Kursen verarbeitet und nur zweckgebunden zur Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung im Rahmen des Unterrichts bzw. der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung genutzt.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
Kamu görevi (GDPR Madde 6.1 (e)) Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olması
Meşru menfaatler (GDPR Madde 6.1 (f)) Veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlükleri tarafından bu menfaatlerin geçersiz kılınması haricinde, kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru menfaatler için, özellikle verilerin korunması için veri işleme gereklidir. konu bir çocuk

Kurs kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kurslar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı